Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló (Előfizető) a https://www.gyakoroljvelem.hu/  (Szolgáltató) címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

Kérjük, amennyiben Előfizetője, illetve aktív használója kíván lenni a Weboldalnak, akkor figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételt és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatást, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

1. Üzemeltetői adatok:

Vállalkozás adatai:
Cégnév: Egyed-Izsákné Szabó Katalin E.V.
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kard u. 11.
Posta cím: 6400 Kiskunhalas, Kard u. 11.
Adószám: 44496960-1-23

Bank neve: Erste Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-67539503

Telefonszám: +36 70 337-34-83
E-mail: egyedizsakne@gmail.com

Szerződés nyelve: magyar

A céget bejegyző hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
Hatósági engedély száma: 58262872
Kamara: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Telefonszám: +36 76 501-105, +36 76 501-518, +36 76 501-520
E-mail: regisztracio@bkmkik.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: Webnode AG
Cím: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Switzerland

E-mail: info@webnode.com

· A szerződés tárgya

2.1. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés értelmében a Szolgáltató előfizetési díj ellenében prémium tartalmi szolgáltatást nyújt az Előfizetőnek. Az előfizetési opcióhoz tartozó szolgáltatási tartalmakat a Szolgáltató a https://www.gyakoroljvelem.hu/  oldalán teszi közzé. Ezt az Előfizető előzetesen megismerte és ennek tudatában igényelte meg a szolgáltatást. A Szolgáltató minden, az általa feltöltött online tartalmakra vonatkozóan részletes tartalomleírást mellékelt.

2.2. Az előfizetés tagsága félévre szól, és az előfizetési időszak lejártakor az automatikusan megújul, ha a tagsági díj ismételt befizetésre kerül. Ha az Előfizető nem kívánja a tagsági jogviszonyt megújítani, akkor azt a honlapon az "Üzenetek" fül alatt, illetve e-mailben teheti meg a gyakoroljvelem2023@gmail.com címen.

2.3. Szellemi tulajdon

A Weboldalon megjelenő tartalmak, információk, logók kizárólag a Weboldal tulajdonát képezik. A regisztrált tagok csak saját használatra alkalmazhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé, illetve harmadik személy részére nem adhatják át.

3. A szerződés létrejötte

3.1. Az előfizetési folyamat, a szerződés létrejötte

3.1.1. A https://www.gyakoroljvelem.hu/   oldalon a VIP tagsághoz előfizetési regisztráció szükséges. Tag lehet bármely 18 év feletti magánszemély, aki regisztrál a Weboldalon, és a regisztrációt követően a tagdíjat befizeti.

A regisztráció során az Előfizetőnek kötelező: név, lakcím, email cím valamint jelszó megadása. A regisztráció során kért adatok kezelése az Európai Unió adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról szóló törvény alapján történik.
Az Előfizető felel azért, hogy felhasználói azonosítója és jelszava ne kerüljön illetéktelen harmadik személyek kezébe. A Szolgáltató az illetéktelen felhasználásért nem vállal felelősséget.

3.1.2. A regisztrációs adatok megadásával olvashatók a Szolgáltatás jelen dokumentumban foglalt Általános Szerződési Feltételei, amelyek Előfizető általi elfogadása a szerződés létrejöttének előfeltétele.

3.1.3. A előfizetési szerződés létrejöttéhez az is szükséges, hogy Előfizető a Honlapon történő regisztrációt követően a Szolgáltatónak az előfizetői díjat megfizesse. Ezzel a szerződés az Előfizető és a Szolgáltató közt minden további nélkül létrejön, egyben a Szolgáltató kijelenti, hogy a választott szolgáltatás teljesítését megkezdi. A Szolgáltató ekkor jóváhagyja az Előfizető regisztrációját.

3.1.4. Az így létrejött szerződést a Szolgáltató a 3.1.1. pont szerinti regisztráció útján rögzíti. A Szolgáltató a regisztrációról, az Előfizető befizetéséről automatikusan e-mailt küld az Előfizetőnek az általa megadott e-mail címre.

3.1.5. A tagság megújítása

A tagság megújítása esetén a Szolgáltató előzetes tájékoztatás útján – Hírlevél / honlap / e-mail - felhívja az Előfizető figyelmét, hogy az adott időszak tagsága mikor jár le. Amennyiben a tagságát nem szeretné az Előfizető megújítani, akkor a honlapon elérhető "Üzenet" vagy e-mail - gyakoroljvelem2023@gmail.com - formájában teheti meg. Ha a továbbra is tag szeretne maradni, akkor nincs egyéb teendője, mint a következő időszakra érkező "Díjbekérő" alapján a tagsági díjat a Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Ennek végső határideje minden év június 30, és december 31. Ebben az esetben a tagság folyamatosan fennmarad. Az a regisztrált felhasználó, aki nem újította meg tagságát, annak a regisztrációja a Weboldalon blokkolásra kerül: vagyis már nem férhet hozzá a prémium tartalmakhoz.

Ha azonban ismételten kezdeményezi tagságát, akkor a tagsági díj kiegyenlítése után - de legkésőbb 48 órán belül - már számára is újra elérhetőek a tartalmak az oldalon.

3.2. Tagsági díjra / számlázásra vonatkozó rendelkezések

3.2.1. A tagság előfizetési díja megtalálható a https://www.gyakoroljvelem.hu/ oldalon.

3.2.2. Az előfizetési díj kiegyenlítése előfizetési időszakonként – félévente vagy a féléves időtartam alatt bármikor (minden év január 1.- június 30. és minden év július 1. - december 31.) - előre esedékes.

3.3. Fizetési módok

3.3.1. Banki átutalás: Az előfizetési díjat az Előfizető elektronikus úton átutalással egyenlítheti ki.

3.4. Bizonylat kibocsátása

A Szolgáltató az előfizetésről - https://www.szamlazz.hu/szamla/main rendszeren keresztül - bizonylatot bocsát ki. A Szolgáltató a bizonylatot elektronikus úton küldi meg az Előfizető által megadott e-mail címre.

4. A szerződés megszűnése

4.1. A szerződés a választott aktuális előfizetési időtartam leteltét követő napon szűnik meg.

4.2. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén az előfizetői díj sem egészben, sem részben nem jár vissza.

5. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu