Mintaoldalak

Az egyes fejlesztési területekhez / adott témákhoz / hagyományokhoz / jeles napokhoz stb. elkészített képességfejlesztő munkafüzetek online formában, PDF dokumentumként szerkesztett oktatási segédanyagok, amelyek minden egyes példánya 50 feladaton keresztül kínál színes és az általános iskolai tananyaghoz is kapcsolódó tartalmakat. A mintaoldalak segítségével bepillantást nyerhet minden kedves érdeklődő a már elkészült tartalmakba. Bízom benne, hogy segítséget tudok nyújtani azoknak, akik a játszva tanulás módszertanát részesítik előnyben, hiszen ezek a munkalapok színes, változatos, hasznos tartalmakkal segítik a gyermekek "tanulását". A foglalkoztató munkafüzetek részletes tartalomleírással rendelkeznek arról, hogy milyen feladatok találhatóak bennük. További részletekért és a részletes tartalomleírásért, kattints a képgalériák alatti letöltések gombra.

Játékosan, de hasznosan!

Regisztrált tagoknak már elérhetőek az alábbi Gyakorolj velem! képességfejlesztő munkafüzetek: Fagyizzunk!, Irány a strand!, Szóspirál, Árny(ék)képek, Sorakozó! AJÁNLOM:

  • ha a gyerkőc már unatkozik,
  • ha a szülők valami tartalmas tevékenységgel próbálják lekötni csemetéiket,
  • ha a nagyszülők már elfáradtak a sok-sok játék közben vagy
  • ha már hiányzik az óvoda / iskola.

Remélem azt, hogy "kicsik és kicsit nagyobbak" is találnak olyan feladatokat, amelyek elnyerik tetszésüket és hasznos tudással tölthetik el a szabadidőt!

GYAKOROLJ VELEM!

FAGYIZZUNK!

A képességfejlesztő munkafüzet feladatai nem egy adott terület fejlesztéséhez járulnak hozzá, hanem komplexen szinte valamennyi fejlesztésre szoruló területet felölelnek. Változatos, színes, érdekes feladatokon keresztül a "kicsik és a kicsit nagyobbak" fejlesztéséhez nyújt segítséget az alábbi területeket érintve: figyelem, rész-egész viszonya, alak-háttér differenciálás, finommotorika, tér/síkbeli ...

Részletes információt a képességfejlesztő munkafüzetről a letöltések gomb alatt találsz!

GYAKOROLJ VELEM!

IRÁNY A STRAND!

A Gyakorolj velem! Irány a strand! képességfejlesztő munkafüzet hasonlóan az első Gyakorolj velem! Fagyizzunk! képességfejlesztő munkafüzethez, nem egy adott terület fejlesztéséhez járul hozzá, hanem komplexen szinte valamennyi fejlesztésre szoruló területet felölel. Változatos, színes, érdekes feladatokon keresztül a "kicsik és a kicsit nagyobbak" fejlesztéséhez nyújt segítséget az alábbi területeket érintve: figyelem, finommotorika, rész-egész viszonyok értelmezése, téri-síkbeli tájékozódás fejlesztésére, alak - háttér differenciálás, matematikai készség fejlesztése...

Részletes információt a képességfejlesztő munkafüzetről a letöltések gomb alatt találsz!

GYAKOROLJ VELEM!

SZÓSPIRÁL

A Gyakorolj velem! Szóspirál képességfejlesztő munkafüzet, eltérően az előző munkafüzetekhez nem az egyes fejlesztési területekhez, hanem egy tananyagrészhez ad gyakorlási lehetőséget.Az ábécé minden egyes betűin - magánhangzók és mássalhangzók egyaránt - végighaladva sorba veszi a rövid-hosszú párok írása során nehézséget jelentő szavak helyesírását ...

Részletes információt a képességfejlesztő munkafüzetről a letöltések gomb alatt találsz!

GYAKOROLJ VELEM!

ÁRNY(ÉK)KÉPEK

A képességfejlesztő munkafüzet feladatai nemcsak az árnyképek keresését - árnyék alapján kép / kép alapján árnyék - helyezi előtérbe, hanem számos más fejlesztési terület gyakorlásához is segítséget ad pl: figyelem, rész-egész viszonya, síkbeli tájékozódás, alak - háttér differenciálás, vizuális memória, vizuális észlelés,vizuális differenciálás, szerialitás, logikus gondolkodás stb. A feladatok mindegyike kapcsolódik a nyelvi (betűrend, szófajok, mondatalkotás, szövegértés) vagy a számolási készség (alapműveletek, sorozatok) fejlesztéséhez is, sőt az ének-zene / környezetismeret tantárgy is érintőlegesen megjelenik. A színes, érdekes, változatos feladatokon keresztül a "kicsik és a kicsit nagyobbak" játékosan gyakorolhatják a már megtanult ismereteket.

Részletes információt a képességfejlesztő munkafüzetről a letöltések gomb alatt találsz!

GYAKOROLJ VELEM!

SORAKOZÓ!

A képességfejlesztő munkafüzet főleg a szerialitás fejlesztéséhez készült, azonban a feladatok nemcsak a sorrendiség gyakorlásához hanem számos más terület fejlesztéséhez is segítséget nyújtanak:

  • gondolkodás: "Ezt én már tanultam!"
  • emlékezet: "Mennyi volt az előző művelet eredménye?"
  • figyelem: "Hova is kerülhet ez a képrészlet?"
  • vizuális észlelés: "Jé, ez ugyanolyan, mint a másik!" ....

Részletes információt a képességfejlesztő munkafüzetről a letöltések gomb alatt találsz!

GYAKOROLJ VELEM!

SZÁMFELHŐ

A Gyakorolj velem! Számfelhő képességfejlesztő munkafüzet a matematika tantárgyhoz, azaz a számolási készségek javításához kínál gyakorlási lehetőséget. A fejlesztés során a feladatok az egyes számköröket érintve haladnak végig az első osztályos feladatoktól egészen a százezres számkörig. Változatos, színes, érdekes feladatokon keresztül a "kicsik és a kicsit nagyobbak" fejlesztéséhez nyújt segítséget, de itt nemcsak a számokat kell megtalálni, felismerni, hanem minden feladatlap kiegészül valamilyen egyéb más feladatvégzéssel is pl. relációk alkotása, számszomszédok írása, sorozatok képzése, alapműveletek szóban és ...

Részletes információt a képességfejlesztő munkafüzetről a letöltések gomb alatt találsz!

A feladatlapok saját ötletek alapján online ingyenesen használható grafikai tervezőeszköz sablonjainak segítségével készültek.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu