Fejlesztés

A pályán töltött évek alatt igen sok tapasztalatot szereztem arról, hogy a gyerekek hogyan is szeretnek igazán "tanulni". A játékosság mellett a kíváncsiság az, ami leginkább fontos számukra. Az elkészített feladatlapok, "kicsiknek és kicsit nagyobbaknak" is, olyan feladatokat tartalmaznak, amelyek egy-egy fejlesztési terület köré csoportosulnak. Legyen az: irányok, sík- és térbeli viszonyok, verbális és vizuális memória, vagy észlelés, figyelem, gondolkodás stb. Ezek a színes foglalkoztató lapok a figyelemfelhívás mellett hasznos tudással is hozzá járulnak ahhoz, hogy a gyerekek észrevétlenül sajátítsák el / gyakorolják azokat az ismereteket, amelyek a későbbiek során végig kísérik őket iskolás éveik alatt. Használhatóak nemcsak fejlesztő foglalkozásokon, hanem a tanórák keretében differenciálásra, gyakorlásra, szorgalmi vagy időkitöltő feladatnak is. Az általam készített anyagok kivitelezése során az igényes, esztétikus megjelenésre törekedtem. Az elkészített feladatlapok osztályfok szerinti megjelölés nélkül kerülnek feltöltésre, melyek a képek alatti gombbal ingyenesen (fehér háttérrel is) letölthetők.