Számolási készség

Számfogalom     Relációk     Műveletvégzés     Szorzótáblák     Mértékegységek     Matematikai szövegértő képesség     Mennyiségi következtetés

Gyakorolj velem! VIP tagoknak 2024. januárjában a BENNE VAN?! munkafüzet érhető el.

A letölthető feladatlapok saját ötletek alapján online ingyenesen használható grafikai tervezőeszköz sablonjainak segítségével készültek.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu