Figyelem, gondolkodás

Vizuális figyelem     Auditív figyelem     Vizuális érzékelés, észlelés      Koncentrációs készség     Figyelem pontossága, terjedelme, megosztása     Alak-háttér differenciálás     Analízis - szintézis     Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés     Általánosítás     Összehasonlítás     Lényegkiemelés     Ok-okozati összefüggés

Megvásárolható a Gyakorolj velem! ÁRNY(ÉK)KÉPEK és a FIGYELJ munkafüzetek! 

HAMAROSAN!                                                 Gyakorolj velem! GONDOLKODJ és DOOBLE munkafüzetek!

A feladatlapok saját ötletek alapján, online, ingyenesen használható grafikai tervezőeszköz sablonjainak segítségével készültek.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu